Cigarillo Cigars


What is a cigarillo cigar?

Cigarillo cigars are relatively small cigars with a more intense taste. Dat komt omdat verhoudingsgewijs hier meer dekblad in verwerkt is en omdat de mogelijkheid voor uitgebreide melangering beperkter is. Cigarillo Cigars are very popular in the Netherlands and they can be smoked in 5 minutes.